Zrzeszenie miłośników roślin i ogrodów

dla ekologii

Inwentaryzacja chronionych gatunków zwierząt i także roślin - sprawdź, co jest chronione

Każda inwestycja budowlana zdoła wtrącać się w środowisko przyrodnicze oraz zagrażać różnorodnym gatunkom roślin czy zwierząt na danym terenie. Dlatego przed zapoczątkowaniem jakiejkolwiek budowy zawsze wypada precyzyjnie i szczegółowo omówić jej plan oraz daną inwestycję. Istnieje dużo chronionych gatunków roślin i zwierząt, w związku z tym w okręgach, w jakich ich występowanie jest duże nie powinno wtrącać się w naturalne środowisko w stopniu zagrażającym tym gatunkom.


Przy projektowaniu przeróżnych inwestycji, bierze się pod uwagę nadzór chiropterologiczny, w szczególności w razie wycinki lasów. Wycinanie drzew nie może odbywać się w rodzaj niekontrolowany, albowiem lasy mają istotne znaczenie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ich wycinka mogłaby spowodować wysokie zagrożenie dla fauny oraz flory, zaś osłona zwierząt i roślin byłaby jeszcze trudniejsza. Prócz nadzoru chiropterologinczego, w wielu przypadkach należy także przeprowadzić nadzór ornitologiczny, za jaki odpowiedzialny jest fachowy, profesjonalny ornitolog. Decydującym zadaniem ornitologa jest gruntowne sprawdzenie wyznaczonej strefy, na której będą wykonywane prace inwestycyjne. Szczegółowe zbadanie terenu zezwoli stwierdzić, czy planowane prace będą posiadały jakiś większy wpływ na żyjące tam ptaki.
roślina


W przypadku jakiejkolwiek inwestycji powinna nastąpić dokładna i precyzyjna inwentaryzacja chronionych gatunków przeprowadzona przez doświadczonych i profesjonalnych ekspertów. Dzięki fachowemu nadzorowi będzie wolno ustalić, który typ prac zdoła być wykonywany na konkretnym terenie oraz czy nie będzie miał on ujemnego wpływu na znajdujące się tam gatunki roślin i zwierząt. Wypada pamiętać, że samowolne wycinanie lasów lub przeprowadzanie rozmaitych inwestycji jest nielegalne i bezsprzecznie nie wolno zabierać się za to na własną rękę.


Grozi to niezwykle wysokimi sankcjami karnymi, w szczególności grzywną. Zawsze musi być przeprowadzona gruntowna inwentaryzacja chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także profesjonalny nadzór. Dopiero później można ustalić rodzaj prac, które zdołają być realizowane na konkretnym terenie.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2019-03-16 00:03:37
Tagi: zwierzęta, flora